* * *

колчем
„аз“-ът
се замозабравя

пред
потопно време
се изправя

Категория: