властимащите

не се
властимащите големеят
а се гигантеят

Категория: