СЛАВНО

от перач(к)и на
парѝ една страна се
славно разорѝ

от перач(к)и на
парѝ една страна се
полуизпарѝ

Категория: