ЕТЮДИ НА ТЕМА „ВЯРАТА“

Плането клета,
вярата ти в любовта —
сърцеотнета...

Сърцеотнета —
вярата ти в любовта,
плането клета...

.....................................

планета клета —
вярата ѝ в любовта —
сърцеотнета

Категория: