* * *

любовта — сиреч —

обетоваността и

БОЖЕствеността

Категория: