ПОДКУПНОСТ

Персоните подкупни
са вечно ненаситни,
защото са търбусни!

Категория: