САМОЧУВСТВИЕ

Който се преструва,
властно се надува,
щото лев не струва!

Категория: