ОСТРОУМИЯ

Най-доброто остроумие
не лекува властолюбие,
но е смело волнодумие
и урок по правдолюбие.

Категория: