ОТ НЕБЕСАТА

из разширяващата се
вселена

от небесата
уж благословена

раздалечават се
телата

душите
и
сърцата

Категория: