ПОКЛОННИЦИ

Липсват поклонници,
даже по празници,
пред нефтокладенци.

Категория: