СРЕЩУ

срещу тъмата
и мрака — на словото
виделината

Категория: