ОСВЕН

трудът — освен че
облагородява — и
людесближава

Категория: