НЕЩО И НИЩО

Доброто нещо
ни прави нещо,
а злото нещо
ни прави нищо.

Категория: