ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА!

Велико дело на нашите предци!
Въпросът е: какво тя означава
и има ли я в нашата държава?
Независимост е да не висим
на чужда шия и да не виси на
нашта шия чужда прокопсия!

Категория: