ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА РИМУВАН ХОРЕЙ В РАМКА НА ТАНКА

Настоятелни
са в любовта, бидейки
състоятелни

и настъпателни, и
уж — доброжелателни...

Категория: