ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА РИМУВАНА ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ

пàзи —
да се дава —
от (само)забрава

.....................................

алтернанивно:

да се да(ря)ва —
пàзи —
от (само)забрава

Категория: