НАЙ-ДОБРЕ

добро* най-добре
се описва от добро
невиделите

.....................................

*добро —
респективно — любов,
респективно — обич

Категория: