ЮНОШЕСКО ВЪЖДЕЛЕНИЕ

Пòривни мечти развивай! —
Тъй животът те съветва.
Безизхòдно не унивай
и да бъдеш — дай си клетва!

На приятели не вярвай
и на помощ не разчитай!
Път към небеса прокарвай
и премеждия насмитай!

Благодарности не чакай! —
Повечето користèят!
Щастливèй и не протакай! —
Инак чувствата линеят.

Нека и любов крепѝ те!
И ти вдъхновява дните!

Категория: