ПЪРВИ ОКТОМВРИ — ДЕН НА ПОЕЗИЯТА И МУЗИКАТА

поезия и
музика спасяват и
очовечават

одухотворяват и
любов в сърца вселяват

Категория: