ДУМАТА

сърцепрепитава

думата
добра

и

душевъзвисява

Категория: