ПАРИТЕ

От джоба наш излезли
и в джоба банков влезли,
парите в кръг се движат
докрай да ни острижат!

Категория: