БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ

изгубено ли
твоето доверие
е — две си нули

Категория: