ИЗДАВАНЕ

Човек се издава,
когато се радва,
или злорадства.

Категория: