ДЕВИЗ

По път нелек,
дори без чек,
бъди човек!

Категория: