СУВЕРЕНЪТ

Народът не е Суверен,
затуй е вечно унизен!
Цени се богатството,
а не достойнството!

Категория: