ПЧЕЛИ И ТЪРТЕИ

Подобни на пчелите
са хората добрите,
а търтеи са злите!

Категория: