ОПИТ ЗА РИМУВАНА РОПАЛИСТИЧЕСКА, ЦЕЛОКУПНА ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ В РАМКА НА „ХАЙКУ“ И РИТМИКА НА „ЯМБ“

властител(к)ите —
неприкосновени и
от БОГ лишени

Категория: