ПОДКЛАЖДА

не се ли мечта
подклажда — от нея не
се чудо ражда

(и за любовта важи —
чудеса за да множи)

Категория:

Comments

Адмирации, rhymefan!
Словата мечти подклаждат,
сърцата любов да раждат!

По Angel Popov —

„Словата мечти подклаждат,
сърцата любов да раждат!“ :

словата мечти
подклаждат — сърцата
любов да раждат

сърцата любов
да раждат — словата
мечти подклаждат

Кратко римувано хайку!
Благодаря, rhymefan!

Pages