ДУМИ-КУРШУМИ

Точните думи
стават куршуми
срещу зулуми!

Категория: