КНИГАТА СВЕТÀ

КНИГАТА СВЕТÀ —
нетленно четиво и
душезарево

КНИГАТА СВЕТÀ —
виделина небесна
и сърцехрана

КНИГАТА СВЕТÀ —
вселенна необят и
БОГОблагодат

Категория: