ГЛУПАВ И ПРОДАЖЕН

И глупав и продажен
е вреден, но първият
е цвете спрямо втория.

Категория: