КОИТО

които твърде
доверяват се — се и
опечаляват

Категория: