ДУХОВНОСТ

една страна — тъй
стара по духовност — днес
уви — в немара

Категория: