И УБЕЖДАВАНЕТО

понякога и
убеждаването е
вид насилие

Категория: