ВАРИАЦИИ НА ТЕМА „ЩАСТИЕ“

които искат
щастие за всички — е
от гòрък опит

.....................................

които щастие
за всички искат — е
от гòрък опит

.....................................

от гòрък опит
е — които щастие
за всички искат

.....................................

от гòрък опит
е — за всички щастие
които искат

Категория: