ОПИТ ЗА ОГЛЕДАЛНИ ОБРАЗИ ПО ОТВЕС

не се побира
високомерието
и в черна дупка

и в черна дупка
високомерието
не се побира

Категория: