ДНЕС НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ЗОВАТ

днес народните
будители зоват за
продължители

на своя труд — ПРÈРÀЯ
ЗÈМЕН наш за да спасят

...............................................

днес народните
будители зоват за
възкресители —

за да ПРÈРÀЯ ЗÈМЕН
наш спасим и възкресим

Категория: