С ВРЕМЕТО

нека
с времето
не избледнява

любовта

а се
задълбочава

................................

нека
тя
заветно
единява

с времето

а не
да
залинява

................................

нека
се
и
овековечава

с времето

а не
да
е
(в) забрава

Категория: