СЪЛЗИЦА

Сълзица стене:
— Не ме бършèте,
а да живея —
ме оставете!...

Че за живот-миг
съм отредена
и да съм сетне
следа солена...

Следа солена,
следа горчива,
но си повтарям:
— Недей унива!...

Категория:

Comments

И в скръб горчива, недей унива!
Адмирации за оптимизма, rhymefan!
Блестят сълзи в очите,
като в нощта звездите,
от болките в душите!

Pages