ДЕН НА ДОБРОТАТА

Добротата на децата
и човечното в сърцата
ще спаси от зло Земята!

Категория: