ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТ

За едни толерантност
означава безличност,
а за други - човечност.

Категория: