БОГАТ-БЕДЕН

Богатата наша България
богатства на чужди раздава,
а своите в златна лотария
със златни надежди дарява.

Категория: