ПРИМЕРЪТ

Страхуват се от Симеон Велики
българофобните души безлики,
защото жив е примерът навеки!

Категория: