СВЕЩЕНА ЗЕМЯ

Който земите на чужди продава,
с кръвта на дедите се подиграва
и затвор и позор заслужава!

Категория: