В СВЯТ НА...

няма човек да
не иска щастлив да е
в свят на свръхкривда

Категория:

Comments

Кратко и точно казано, rhymefan!
Кривдата засилва копнежа по правдата!
В горко нещастие
и при всевластие,
глад е за щастие!

Pages