ИСТИНСКАТА СЪЩНОСТ

раболепността
е част от истинската
същност на властта

в една преситена от
скръб и мачкана страна

Категория: