ОТНОСНО „ВСЕСТРАННО РАЗВИТАТА ЛИЧНОСТ“

всестранно нека
личността — развита — за
на БОГ възхита

всестранно нека
личността — развита — тъй
СЕ БОГ почита

...........................................

всестранно нека
личността — развита — от
ЛЮБОВ пропита

Категория: