ЗАЩИТНИЦИ

Вардят майката България
днес чиновническа армия
и наемна Ньойска гвардия!

Категория: