КОГАТО „Я“ Е РАВНО НА „ЙÀ“

всяка
майка —
маяк

.................

всяка
майка —
майàк

Категория:

Comments

Справедлива реплика!
Ива важна разлика
между съдЯТ и съдИАТ,
които заслужават АД.

Pages