СВЕТЛИНА

светлина — чèрпи
от излъчването ти
и тя самата

Категория: